Bielsko-Biała, Gdynia, Katowice, Kraków, Lublin, Sosnowiec, Toruń, Warszawa, Online

Psychoterapia Par


POMOC DLA PAR
Często tak się dzieje, że problemy narastają latami, a decyzja o szukaniu pomocy dojrzewa w momencie, kiedy para doświadcza poważnego kryzysu, a czasem ich związek już wisi na włosku. Może to mieć miejsce, kiedy po wielokrotnych próbach samodzielnego rozwiązywania problemów, para dochodzi do wniosku, że chce wsparcia osoby bezstronnej, która wspomoże ich swoją wiedzą i niezależnym punktem widzenia. Z drugiej strony, jeśli obydwie osoby są zdecydowane sięgnąć po pomoc, aby ratować związek, prawdopodobnie wciąż jest nadzieja na poprawę relacji i jej odbudowę.

Kryzysy związku mogą mieć różne przyczyny i podłoże. Każde z partnerów wnosi w związek swoją historię życia, razem ze swoim dzieciństwem, domyślnym wzorem związku jaki tworzyli rodzice i historią poprzednich związków. W związkach emocje są silniejsze niż w innych relacjach, ponieważ relacje dwojga najbliższych sobie ludzi, są wyjątkowo intensywne, co oznacza, że każde z partnerów ma więcej oczekiwań od tego drugiego niż od kogokolwiek innego, nawet od najbliższych przyjaciół.

Każda para ma swoje sposoby komunikowania swoich oczekiwań, rozwiązywania sporów i rozbieżnych potrzeb. Jeśli one zawodzą, a potrzeby każdego z partnerów są tak rozbieżne, że wydają się nie do pogodzenia, być może para potrzebuje pomocy.

Kryzysy w związkach mogą mieć miejsce w nowych sytuacjach, które są nieodłączną częścią życia, takich jak narodziny dziecka, przeprowadzka, znudzenie partnerem, lub skumulowane emocje związane z dużą bliskością, która nie tylko umożliwia spełnienie potrzeb bliskości, ale również wyzwala frustracje związane z niespełnionymi oczekiwaniami każdego z partnerów.
Kryzys mógł kumulować się latami, ale ostatnio mógł osiągnąć natężenie, w którym para zdała sobie sprawę z powagi problemu, np. partnerzy mają problemy w komunikacji, wzajemnym porozumieniu, w odnalezieniu kompromisów lub rozwiązań związanych ze swoimi sprzecznymi potrzebami, poglądami, zdaniami.

 

PSYCHOTERAPIA PAR

Na sesji terapii pary są obecne cztery osoby, ponieważ prowadzi ją dwóch terapeutów. W myśl powiedzenia ?co dwie głowy to nie jedna?, obecność dwóch terapeutów na spotkaniu daje więcej punktów widzenia, wyraża troskę o to, aby każde z partnerów poczuło się wysłuchane, zrozumiane i wsparte. Sesje są dłuższe niż w terapii indywidualnej i trwają do 1,5 h.

Wspólna decyzja terapeutów i pary o przyjęciu pary do terapii odbywa się po kilku wstępnych konsultacjach.

W terapii pary pracujemy nad dobrami trzech niezależnych klientów. Każdego z partnerów z osobna i związku jako takiego. Można powiedzieć, że dobro relacji jest tak samo ważne jak dobro każdego z partnerów.


Interwencja Kryzysowa

Jeśli aktualnie przechodzisz przez trudny okres życiowy, ostatnio nastąpiły znaczące zmiany lub inne wydarzenia, również te trudne, w Twoim życiu i czujesz że chcesz skorzystać z szybkiej pomocy - to jest to miejsce dla Ciebie - czytaj dalej

You have Successfully Subscribed!